adgang aktuar internal auditfunktion auditplan basiskapitalgrundlag bekendtgorelse compliance compliance-funktion defence direktiv driftsplaner ef eiopa ejendomsrisici eos eu europa-parlamentets finansiel finanstilsynet forordning forretningsstrategi forsikrings forsikringsrisici forsikringsselskaber funktioner genforsikringsvirksomhed governance gruppe ii individuelle intern audit kapitalkrav koncentrationsrisici kreditspaendsrisici lines lov management markedsrisici model modpartsrisici noglefunktioner november of omnibus operationel operationelle person-princippet prudent radets regnskabsbekendtgorelsen renterisici revision revisionsbekendtgorelsen risici risikostyring risikostyringsfunktion risk selskaber solvens solvensbehov solvenskapitalkrav standardformel udovelse valutarisici virksomhed virksomhedsstyring
www.InternAudit.dk af Stefan Vastrup: svastrup@svastrup.dk
created at TagCrowd.com